logo
Kontakt

Zmiana systemów bankowości internetowej

24
01.2020

Szanowni Klienci,

informujemy, że w dniach 31.01 – 02.02.2020r. w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej nastąpi wymiana systemów bankowości internetowej, której celem jest rozszerzenie dotychczasowych funkcjonalności i usług.

W miejsce obecnie używanych przez Państwa systemów eBankNet i eCorpoNet udostępniona zostanie bankowość internetowa w nowej odsłonie i z nowymi możliwościami. Oprócz znanych i używanych przez Państwa funkcjonalności jak: przelew ekspresowy, przelew sorbnet, płatności internetowe PayByNet, wnioski 500+ czy doładowania telefonów komórkowych, już w lutym 2020 roku otrzymają Państwo możliwość korzystania z autonomicznej aplikacji mobilnej, bankowości dla najmłodszych „Skarbonka” oraz usługi Qlips umożliwiającej elektroniczne opłacanie faktur.

 

Najważniejsze kwestie związane z wymianą systemu:

  1. Państwa loginy i hasła do bankowości internetowej pozostaną bez zmian.
  2. Utworzone przez Państwa definicje przelewów zostaną zachowane i przekształcone w bazę kontrahentów (w nowym systemie nie będzie definicji).
  3. Posiadane zlecenia stałe zostanę przeniesione do nowego systemu.
  4. Historia operacji na rachunkach nie będzie przeniesiona do nowego systemu. Dostęp do obecnego systemu (jako danych archiwalnych) będzie dostępny pod osobnym adresem na głównej stronie logowania.
  5. Dostęp do systemu z poziomu aplikacji mobilnej będzie wymagał pobrania i zainstalowania nowej aplikacji na Android lub iOS. Dotychczasowa aplikacja przestanie funkcjonować.
  6. Dotychczasowe sposoby autoryzacji transakcji – SMS oraz certyfikat kwalifikowany – pozostają bez zmian. Będzie też dodatkowa możliwość autoryzacji z poziomu aplikacji mobilnej oraz przy użyciu eTokena USB z certyfikatem wystawionym przez Bank.
  7. Utworzone, ale nie autoryzowane paczki przelewów zostaną przeniesione do nowego systemu. Prosimy nie autoryzować paczek i przelewów z datą po 31 stycznia 2020r. Paczki na datę od 1 lutego zostaną przeniesione i będą mogły być autoryzowane w poniedziałek 3 lutego.
  8. Dla systemu eCorpoNet dostęp do bankowości odbywać się będzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej – dotychczasowa aplikacja oparta o oprogramowanie Java będzie używana tylko jako archiwum.
  9. Od dnia 31 stycznia (godzina 14:00) do dnia 02 lutego bankowość internetowa będzie niedostępna.

 

Liczymy, że wprowadzane rozwiązania zostaną przez Państwa dobrze przyjęte i przyczynią się do podniesienia atrakcyjności naszych usług.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.

Zobacz także