logo
Kontakt

Limit kumulatywny dla kart płatniczych

18
10.2018

Informujemy o wprowadzeniu dodatkowego zabezpieczenia transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN (30 zł dla VISA / do 50 zł MasterCard) poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN. Po wykonaniu przez posiadacza karty transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł zliczanych przez system w tle, otrzyma on odmowę wykonania transakcji. Wówczas należy włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana (oczywiście jeśli karta jest aktywna, środki dostępne oraz PIN poprawny). Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa. Przykład dla karty MasterCard:

Posiadacz karty wykonuje transakcje zbliżeniowe kolejno na 40 zł, 20 zł, 40 zł,49 zł, 39 zł, 45 zł. Podczas wykonania transakcji wymienionej jako ostatnia, na kwotę 45 zł transakcja nie będzie możliwa do realizacji w trybie zbliżeniowym bez PIN, ponieważ łączna suma tych transakcji przekracza 200 zł. Posiadacz karty otrzyma odmowę, ale po włożeniu karty do czytnika terminala i wprowadzeniu kodu PIN, transakcja dojdzie do skutku.

Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny, ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane. Wprowadzony mechanizm ma na celu poprawę bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach Banku.

Zobacz także