logo
Kontakt

Tarcza Finansowa PFR 1.0

13
07.2021

Informujemy, że PFR dopuścił możliwość dokonania wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej. W tym celu konieczne jest zadeklarowanie chęci dokonania nadpłaty na udostępnionym przez bank załączniku.

Dyspozycja nadpłaty powinna:

  • zostać złożona w banku co najmniej 1 miesiąc przed planowaną datą nadpłaty,
  • obejmować kwotę nie mniejszą niż dwukrotność raty,
  • wskazywać czy nadpłata spowoduje skrócenie okresu spłaty subwencji, czy zmniejszenie wysokości pozostałych do spłaty rat.

Dyspozycję wcześniejszej spłaty subwencji należy złożyć na piśmie w siedzibie banku. Link do pisma zamieszczam poniżej.

Dyspozycja wcześniejszej spłaty subwencji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z bankiem pod numerem telefonu:18 26 91 208.

Zobacz także