logo
Kontakt

Władze Banku

Zarząd Banku:

 1. Łukasz Morzywołek – Prezes Zarządu
 2. Danuta Zagata – Wiceprezes Zarządu
 3. Ewa Pietrzak – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza Banku:

 1. Adam Sawina – Przewodniczący
 2. Barbara Baran – Zastępca Przewodniczącego
 3. Jadwiga Pyka – Sekretarz
 4. Małgorzata Gierat – Członek
 5. Andrzej Jąkała – Członek
 6. Barbara Makowska – Członek
 7. Janina Trybuła – Członek
 8. Teresa Rusnak – Członek
 9. Zbigniew Wójciak – Członek

 

Komitet Audytu:

 1. Małgorzata Gierat – Przewodnicząca
 2. Barbara Baran – Członek
 3. Zbigniew Wójciak – Członek