logo
Kontakt

Logowanie do Bankowości Internetowej

27
05.2021

Z dniem 27.05.2021 r. została uruchomiona dodatkowa usługa w ramach dostępu do Bankowości Internetowej IB polegająca na możliwości dodania urządzenia zaufanego w procesie logowania.

Wprowadzone rozwiązanie ma na celu usprawnienie procesu logowania z pominięciem konieczności dodatkowej autoryzacji.

Wszystkie zaufane urządzenia znajdują się w IB w zakładce Ustawienia – KANAŁY DOSTĘPU I URZĄDZENIA.

Zobacz także