logo
Kontakt

Tarcza Finansowa 2.0 PFR

14
07.2022

Szanowni Państwo,

przekazujemy materiały zawierające niezbędne informacje o procesie wydawania decyzji jak również rozliczania się z PFR w przypadku braku umorzenia subwencji w 100%. Powinny Państwu przybliżyć najważniejsze sprawy związane z tym procesem.

Jednocześnie zwracam Państwa uwagę na ważne daty związane z procesem umorzeń i rozliczeń Klientów z PFR:

  • 13 – 15 lipca 2022 r. – wydawanie decyzji umorzeniowych dla wszystkich Beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0,
  • od 1 lipca 2022 r. naliczanie odsetek ustawowych Klientom z sektora MŚP od niespłaconej nadwyżki finansowej,
  • do 15 września 2022 r. – zwrot nieumorzonej kwoty wskazanej w decyzji umorzeniowej.

 

Podobnie jak to miało miejsce w procesie umorzeniowym subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarczy 1.0, także i w tym przypadku Klienci będą mogli rozpocząć postepowanie wyjaśniające (reklamacyjne) w terminie 10 dni roboczych od udostepnienia decyzji o wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Informację o wdrożeniu procedury postępowań wyjaśniających przekażemy Państwu w kolejnym komunikacie.

 

Jednocześnie PFR podkreśla w informacji, że Beneficjenci, którzy w decyzji umorzeniowej będą zobowiązani do zwrotu części nieumorzonej subwencji finansowej, powinni zwrócić szczególną uwagę na numer konta. Nie jest on tożsamy z numerem, z którego bank dokonywał przelewu subwencji.

Dodatkowo, aby zachować szczególną ostrożność PFR apeluje, aby Klienci sprawdzali autorów i adresatów wiadomości oraz numery kont, na które należy dokonać wpłaty. Informacje o tych numerach znajdują się w wydawanych decyzjach przekazywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Szczególnie uwagę należy zwrócić na wszelką korespondencję pochodzącą rzekomo od PFR, która może być przesłana do Klienta poza określonym powyżej kanałem korespondencji wg. której wskazany może być inny niż w bankowości elektronicznej numer rachunku lub która zawierać będzie linki do stron zewnętrznych. Tylko w przypadku braku spłaty z Beneficjentami mogą kontaktować się firmy windykacyjne, z którymi PFR zawarł umowy na obsługę wierzytelności.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie PFR https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/decyzje-dla-beneficjentow-tarczy-finansowej-pfr-20-dostepne-od-13-lipca.html

 

Poniżej zamieszczamy pomocne prezentacje:

Zobacz także