logo
Kontakt
O Banku

Historia

Nasza historia rozpoczyna się od 1906 roku…

„Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd przychodzi.
Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci”
Norman Davies

 

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej za początek swej działalności przyjmuje datę 11 czerwca 1906 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza Księdza Adama Oczkowskiego odbyło się zebranie założycielskie i zarazem Pierwsze Walne Zebranie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Rabie Wyżnej.

Historia polskiej bankowości spółdzielczej jest tak długa jak historia spółdzielczości, która powstała jako ruch społeczny przeciw wyzyskowi ekonomicznemu i lichwie, jako wsparcie najuboższych warstw społeczeństwa. Pierwsze polskie spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe powstały w czasie zaborów. W związku z tym na przebieg ich rozwoju miały wpływ: sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza oraz otoczenie prawne odmienne w poszczególnych zaborach.

 

 

Pomimo różnorodności form i zasad organizacyjnych łączył je główny cel – walka z lichwą i działanie na rzecz utrzymania polskiego stanu posiadania oraz rozwoju polskiego społeczeństwa, co było kojarzone z walką o tożsamość narodową i niepodległość.

 

Członków założycieli było 27, którzy uchwalili statut i rozpoczęli działalność Spółki.

 

W skład pierwszego Zarządu zostali wybrani:

1. Ks. Adam Oczkowski – Proboszcz w Rabie Wyżnej – przełożony Zarządu
2. Maciej Pałasz – wójt z Raby Wyżnej – zastępca przełożonego Zarządu
3. Józef Majchrowicz – rolnik w Rokicinach
4. Józef Zwijacz – rolnik i właściciel tartaku w Sieniawie
5. Antoni Możdżeń – rolnik i młynarz w Rabie Wyżnej

 

Członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani:

1. Dr Jan Zduń – właściciel dóbr Raba Wyżna – jako przewodniczący
2. Wojciech Wsół – Wójt z Sieniawy
3. Andrzej Biskup – rolnik z Raby Wyżnej
4. Stanisław Kurańda – rolnik z Raby Wyżnej
5. Wojciech Domalik – rolnik z Sieniawy
6. Stanisław Pałasz – rolnik z Bielanki
7. Mikołaj Gracz – wójt z Rokicin
8. Jan Wojdyła od Spyrwy z Rokicin

 

 

 

Siedziba Spółki Oszczędności i Pożyczek mieściła się w początkach swej działalności na plebani w Rabie Wyżnej – 1906 do 1933 r. a obsługę rolników prowadził dwa razy w tygodniu – Jan Bujas – nauczyciel z Raby Wyżnej – było to jedyne płatne stanowisko, pozostałe funkcje członków zarządu były honorowe, a obowiązki z tych funkcji wynikające pełnione były społecznie.

 

Od 1933r. do 1969 r. siedziba spółki mieściła się w lokalach wynajętych aż do czasu wybudowania własnego budynku. W miarę upływu lat przekształcał się model Spółki, przybywało członków, zmieniano nazwy: Kasa Stefczyka – Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością – 1949 r.; Gminna Kasa Spółdzielcza w Rabie Wyżnej – 1950-1962; Bank Rolny 1962-1975; od 1975 roku do chwili obecnej Bank Spółdzielczy. Celem działalności SOP było „starać się o materialne i moralne podniesienie członków Spółki przez udzielanie im w miarę potrzeby, użyteczności i celu – pożyczek potrzebnych w gospodarstwie, przemyśle i handlu z funduszy, które Spółka na ten cel zgromadziła”.

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej w 1969 roku doczekał się własnego budynku bankowego – kiedy to zakupiono działkę i wybudowano własny budynek bankowy. Spełniał on swoją rolę przez niespełna 30 lat. Jednak rozwój Banku i związane z nim potrzeby lokalowe zmusiły Zarząd do podjęcia decyzji o rozbudowie istniejącego budynku.

 

W swojej długiej historii Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej przechodził przez krańcowo różne ustroje polityczne i zawirowania gospodarcze.

Spółdzielczość wyrosła z gospodarki rynkowej, była przez lata socjalizmu ograniczona, a wręcz tłamszona. Nowe warunki jej rozwoju przyniosła Ustawa Prawo bankowe i o NBP z dnia 31 stycznia 1989 roku. Lata 90- te to początki zupełnie nowej ery w dziejach Banku. Szybko dostosowano działalność do warunków gospodarki rynkowej. Organy samorządowe Banku uzyskaną samodzielność gospodarczą wykorzystały dobrze. W najnowszej historii przełomowym rokiem dla spółdzielczości bankowej okazał się rok 1989. Zapowiadała to decyzja wydana przez Komisję Nadzoru Bankowego, która określiła 1 stycznia 1989 roku jako optymalny do spełnienia przez banki spółdzielcze wymogów dotyczących wielkości posiadanych funduszy własnych. W okres transformacji ustrojowej i gospodarczej banki spółdzielcze wkraczały z zerowymi kapitałami własnymi. Oznaczało to, że w tym dniu banki spółdzielcze powinny posiadać fundusze własne w wysokości 300 tys. euro. Oznaczało to również, że banki, które nie osiągnęły tego progu, nie będą mogły kontynuować działalności. Według danych NBP w dniu 30 czerwca 1989 r. spośród 1245 banków tylko 19,5 procent spełniło powyższe kryteria. Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej znalazł się w tej części spełniającej wymogi, czyli mógł dalej działać, posiadał fundusze własne w wysokości 300 tysięcy euro. Dla bardzo wielu banków spółdzielczych jedynym sposobem na osiągnięcie wymaganych funduszy był proces połączenia. Po upływie dwudziestu pięciu lat Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej dysponuje kapitałem przekraczającym 18 mln zł co w przeliczeniu na euro daje 4 384 tys euro. (euro = 4,3016 na dzień 2016-04-15).

 

 

Sukces nie przychodzi sam, tworzą go ludzie aktywni, kreatywni, ludzie, którzy we właściwym czasie potrafią umiejętnie „wziąć sprawy w swoje ręce. Takimi byli i są bankowcy – Spółdzielcy z Raby Wyżnej.

Wolność, która zaczęła funkcjonować we wszystkich aspektach życia, a zwłaszcza w polityce i gospodarce i świadomości społecznej, wyzwoliła również w ludziach związanych z bankiem z jednej strony przedsiębiorczość, ale z drugiej odpowiedzialność za losy i rozwój spółdzielni. To dzięki tym ludziom idee spółdzielczości przetrwały, uniknięto wielu błędów, wykorzystano wiele szans i doprowadzono do rozwoju banku.

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej wykorzystał umiejętnie wszystkie atuty transformacji. Biorąc pod uwagę tło historyczne, panujące ustroje oraz warunki gospodarcze na przestrzeni 110 lat, nieprzerwaną działalność, należy stwierdzić, iż Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej jest bankiem pewnym, cieszącym się zaufaniem klientów oraz rozwijającym się. Dorobek Banku świadczy o jego rozwoju, to dzieło kilku pokoleń, Bank w Rabie Wyżnej umacnia swoją pozycję.

Miarą sukcesu jest nasza długoletnia tradycja w połączeniu z nowoczesnym sposobem zarządzania i technologiami. Podstawowym celem naszego banku jest zadowolenie klientów.
Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej dostosowuje swą misję i cele do wymogów otoczenia rynkowego w warunkach narastającej konkurencji.

 

Więcej nt historii naszego Banku dowiesz się z poniższej monografii.

Zobacz również Misja Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.