logo
Kontakt

Tarcza Finansowa PFR


Aktualności

09.12.2020.r.   TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU – komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów umocowań Beneficjentów Subwencji Finansowej – Manual składania wniosków umocowania Beneficjenta

 

Uprzejmie informujemy, że udostępniamy Państwu instrukcję postępowania w procesie weryfikacji dokumentów umocowań Beneficjentów w ramach Tarczy Finansowej PFR za pośrednictwem bankowości internetowej naszego Banku.

Równocześnie przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2020 r.

Instrukcję znajdą Państwo klikając TUTAJ.

 

03.12.2020 r.  Beneficjenci subwencji finansowej PFR zobowiązani są nie później niż do 31 grudnia 2020 r. złożyć do Banku dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła umowę subwencji finansowej była uprawniona do jej zawarcia.

I. Klient przedkłada w Banku jedynie wydruk z bazy CEiDG lub odpis z KRS, gdy:

 • w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, umowę subwencji finansowej zawarł właściciel firmy wskazany w bazie CEiDG;
 • w przypadku spółki handlowej, umowę subwencji finansowej zawarła osoba upoważniona do jednoosobowej reprezentacji firmy zgodnie z KRS na dzień zawarcia umowy (Klient przedkłada w Banku jedynie aktualny odpis z KRS, jeśli został pobrany odpis z KRS na dzień zawarcia umowy subwencji lub pełny odpis z KRS, jeśli został pobrany na dzień złożenia dokumentów do Banku).

II. Klient przedkłada w Banku pełnomocnictwo wraz z wydrukiem z bazy CEIDG lub odpisem z KRS, gdy umowę subwencji finansowej zawarła osoba umocowana do jej zawarcia (inna niż ta, która mogła ją zawrzeć zgodnie z wydrukiem z CEiDG lub odpisem z KRS).

Jednocześnie należy pamiętać, że pełnomocnictwo powinno być:

 • podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub wydruku z KRS dostarczonym do tego pełnomocnictwa;
 • o treści odpowiadającej wzorowi opracowanemu przez PFR;
 • podpisane wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi;
 • opatrzone datą wcześniejszą niż datą podpisania Umowy (decyduje data i godzina poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych, a nie data komparycji dokumentu pełnomocnictwa).

III. Klient przedkłada w Banku oświadczenie wraz z wydrukiem z bazy CEIDG lub odpisem z KRS, gdy umowę subwencji finansowej zawarła osoba inna niż ta, która mogła ją zawrzeć zgodnie z wydrukiem z CEiDG lub odpisem z KRS, a nie zostało ustanowione odrębne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwo nie spełnia powyżej opisanych warunków.

Jednocześnie należy pamiętać, że oświadczenie powinno być:

 • podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub wydruku z KRS dostarczonym do tego pełnomocnictwa;
 • o treści odpowiadającej wzorowi opracowanemu przez PFR;
 • podpisane wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi;
 • opatrzone datą późniejszą niż data podpisania Umowy (decyduje data i godzina poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych, a nie data komparycji dokumentu pełnomocnictwa).

 

Spółka cywilna – oświadczenie

Oświadczenie w przypadku spółki cywilnej podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, łącznie z osobą, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej. Oświadczenie powinno być złożone na jednym druku. W przypadku, gdy Klient, który sam załącza dokumenty poprzez Wniosek Umocowanie w bankowości internetowej ma przygotowane osobne Oświadczenia każdego ze wspólników, wówczas  powinien zeskanować te oświadczenia jako jeden plik lub użyć zipa.


O programie

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorstw – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm, za pośrednictwem bankowości internetowej. 

W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można już składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR – www.pfr.pl/tarcza

Tarcza Finansowa zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, przewidujące mechanizm kompensujący szkody związane z COVID-19.

Zasadniczym celem Programu jest realizacja podstawowego interesu ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zapewnienia stabilności przedsiębiorstw i gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu jej obywateli. Tarcza Finansowa kierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają istotną część polskiego PKB. Program ma na celu zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości przedsiębiorstw oraz zwolnień pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z epidemią COVID-19.

 

Cele szczegółowe Programu są następujące:

 1. udostępnienie małym i średnim przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych, w istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19;
 2. przekazanie rekompensat finansowych dla przedsiębiorców w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku pandemiiCOVID-19;
 3. przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemiąCOVID-19;
 4. stabilizacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli;
 5. zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

 

Program stanowi realizację Tarczy Antykryzysowej, mającej na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom epidemii COVID-19.

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Skorzystaj również z prostego kalkulatora! Wpisz niezbędne dane o firmie, a maksymalna kwota subwencji wyliczy się sama: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator


Najczęściej zadawane pytania

Rozwiń


Przydatne dokumenty

Zał 1. Formularz zgłoszenia PFR
Pobierz
Wzór oświadczenia Tarcza Finansowa MSP
Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Tarcza Finansowa MSP
Pobierz

Kontakt

Odwiedź oddział

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
zobacz placówki

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z naszymi pracownikami.
wyświetl numery

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
napisz do nas

Centrala w Rabie Wyżnej

(18) 26 91 200

Filia Nowy Targ

(18) 26 64 513

Filia Pieniążkowicach

(18) 54 47 438

Filia Podsarnie

(18) 27 71 864 509 513 204

Filia Rabka Zdrój
Chopina

509 919 179

Filia Rabka Zdrój
Orkana

(18) 26 77 520

Filia Skawa

(18) 26 86 032

Filia Spytkowice

(18) 26 88 860 (18) 26 88 026

  Wszystkie pola są wymagane