logo
Kontakt

Aktualne stawki WIBOR

 

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej informuje, iż w okresie
od 01-04-2021 r. do 30-06-2021 r. obowiązują następujące stawki WIBOR:

 

dla kredytów hipotecznych (Mój Dom/UKH)  

WIBOR 3M  0,21%

 

dla kredytów instytucjonalnych

WIBOR 3M  0,21%

 

 

 

Dodatkowe informacje o wskaźniku referencyjnym WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate):
  – stawka określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/.