logo
Kontakt

Podsumowanie pracy SKO za rok szkolny 2017/2018

28
01.2019

W dniu 13.06.2018r. w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej odbyło się podsumowanie pracy Szkolnych Kas Oszczędności działających pod patronatem naszego Banku oraz programu  TalentowiSKO za rok szkolny 2017/2018. Spotkanie miało uroczysty charakter, zostały wręczone upominki uczniom – członkom SKO, oraz nagrody pieniężne ufundowane dla Szkół  przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej.

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej od 1989 r. prowadzi aktywną współpracę ze szkołami z terenu działania Banku w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Wszystkie szkoły bardzo chętnie angażują się w tą współpracę. Korzyści dla Szkół, Dzieci i Banku są wymierne

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu SKO na szczeblu Regionalnym „Oszczędzanie w SKO procentuje  w Banku Spółdzielczym”. Do konkursu  przystąpiły i złożyły sprawozdanie   wszystkie  Szkolne Kasy Oszczędności działające pod Patronatem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.

Konkurs na szczeblu regionalnym – w Krakowie zakończył się 28 maja 2018, szkoły uczestniczące w tym konkursie podzielono na dwie grupy:

I. Pierwsza grupa – szkoły małe, do 145 osób

W tej grupie miejsce trzecie (3.) zajęła Szkoła Podstawowa w  Sieniawie. (do tej grupy zaliczono osiem naszych szkół).

II. Druga grupa – szkoły duże, powyżej 145 osób

W tej grupie miejsce drugie (2.)  zajęła  Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej. (dwie szkoły z naszego patronatu).

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Życzymy, aby treści związane z ekonomią i finansami stawały się szkolnymi programami.

Za całokształt pracy w roku szkolnym 2017/2018 dziękujemy Dyrekcjom Szkół, Opiekunom SKO oraz Uczniom Członkom SKO.

Całej Społeczności Szkolnej życzymy miłego odpoczynku wakacyjnego.

Zobacz także