logo
Kontakt

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.

15
06.2020

W dniu 10.06.2020 r. w Centrali Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które zgodnie z §21 Statutu Banku dokonało:

  • zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, Rady Nadzorczej, oraz rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r;
  • udzielenia absolutorium  członkom Zarządu za pracę w 2019 r.;
  • uchwalenia kierunków działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na 2020 r.;
  • podjęcia uchwał w sprawie wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej i Zarządu;
  • podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej;
  • podjęcia innych Uchwał objętych Porządkiem Obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej składa serdecznie podziękowania obecnym na Zebraniu Delegatom – Przedstawicielom Członków za obecność i zaangażowanie w sprawy Banku.

Ze względu na panującą pandemię coronawirusa  nie zaproszono innych  Gości na Obrady ZP.

Zebranie Przedstawicieli odbyło się w szczególnych warunkach bezpieczeństwa epidemiologicznego, wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w maskach ochronnych z zachowaniem  bezpiecznej odległości.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

 

Zobacz także