logo
Kontakt

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

17
05.2021

W dniu 14.05.2021 r. w Centrali Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które zgodnie z §21 Statutu Banku dokonało :

  • zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, Rady Nadzorczej, oraz rocznych sprawozdań finansowych za 2020 r;
  • udzielenia absolutorium  członkom Zarządu za pracę w 2020 r.
  • uchwalenia kierunków działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na 2021 r. ,
  • podjęcia uchwał w sprawie wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej i Zarządu;
  • podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej;
  • podjęcia innych Uchwał objętych Porządkiem Obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej składa serdecznie podziękowania obecnym na Zebraniu Przedstawicielom Członków za obecność i zaangażowanie w sprawy Banku.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19  nie zaproszono innych  Gości na Obrady ZP.

Zebranie Przedstawicieli odbyło się z zachowaniem wszystkich środków ostrożności tj. dystans dezynfekcja i maseczki.

 

Zarząd Banku

Zobacz także