logo
Kontakt

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 2018

28
01.2019

W dniu 12.06.2018 r. w Centrali Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które zgodnie z §21 Statutu Banku   dokonało :

1)      zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, Rady Nadzorczej, oraz rocznych sprawozdań finansowych;

2)      udzielenia  absolutorium  członkom Zarządu za pracę w 2017 r.

3)      uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2018 r. ,

4)      podjęcia uchwał co do wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej i Zarządu;

5)      podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Zgodnie z tą Uchwałą została naliczona dywidenda od udziałów członkowskich;

6)      wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022;

7)      podjęcia innych Uchwał objętych Porządkiem Obrad w tym: dokonano oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.;

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej składa serdecznie podziękowania wszystkim obecnym na Zebraniu Przedstawicieli; tj.: Przedstawicielom Członków za obecność i zaangażowanie w sprawy Banku; Gościom  zaproszonym i przybyłym na Obrady ZP  w osobach: Pan Krzysztof Faber Starosta powiatu nowotarskiego, pan Mieczysław Maślanka –przedstawiciel Zarządu Banku BPS SA, pan Jerzy Mazanek – audytor wewnętrzny Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.

Zobacz także