logo
Kontakt

Misja

Uniwersalny Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej działa bezpiecznie i nowocześnie,
ceniąc sobie tradycję oraz wspierając lokalną społeczność.

 

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej obecny jest na rynku od 11 czerwca 1906 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza Księdza Adama Oczkowskiego odbyło się zebranie założycielskie i zarazem Pierwsze Walne Zebranie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Rabie Wyżnej.

Bank jest naturalnym partnerem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które od lat stanowią podstawowy trzon obsługiwanych Klientów. Współpraca z tego typu podmiotami wymaga szczególnego podejścia– rezygnacji z myślenia produktowego i skoncentrowanie się na potrzebach Klienta. Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej jest przygotowany do współpracy z  firmami małymi i średniej wielkości od strony bieżącej obsługi.

 

 

 

Jesteśmy profesjonalnym partnerem Klienta w realizacji celów osobistych i biznesowych.
Nasi Klienci korzystają z usług, które są korzystne, dostępne i zrozumiałe.

 

 

Nasz Bank oferuje:

Profesjonalizm i rzetelność
Do sukcesu prowadzą partnerstwo i zaufanie. Nasz Bank gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Nowatorskie rozwiązania
Rozpoznajemy trendy rynku finansowego oraz udostępniamy różnorodne formy świadczenia usług dostosowane do potrzeb Klientów.

Zaangażowanie
Kieruje nami partnerstwo, silna motywacja i dążenie do pełnej realizacji zamierzonych celów, dzięki czemu nasz Bank stale się rozwija  zachowując wypracowane przez lata tradycje i idee.

 

 

 

Od lat jesteśmy blisko Ciebie, wspierając lokalną społeczność.

Nasz Bank od początku wpiera region dbając o jego rozwój, wspierając lokalne instytucje. inwestując w dzieci i młodzież, od najmłodszych lat zaznajamiając ich ze środowiskiem bankowym, ucząc zasad przedsiębiorczości oraz wartości pieniądza.

Bank jest naturalnym partnerem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które od lat stanowią podstawowy trzon obsługiwanych Klientów. Współpraca z tego typu podmiotami wymaga szczególnego podejścia– rezygnacji z myślenia produktowego i skoncentrowanie się na potrzebach Klienta. Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej jest przygotowany do współpracy z  firmami małymi i średniej wielkości od strony bieżącej obsługi.

 

Zobacz również Historia Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej