logo
Kontakt

Zebranie Członków Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

4
05.2022

Członkowie Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej działając zgodnie ze statutem Banku §37 zwołuje zebranie Członków Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej na dzień 24.05.2022 r (wtorek). Zebranie Członków odbędzie się w dwóch grupach członkowskich tj.  I. Rabka Zdrój  oraz II. Raba Wyżna -Uch. Rady Nadzorczej 2/4/2022.

 

Grupa Rabka-Zdrój , Zebranie w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek)

miejsce – siedziba Filii Banku Rabka – Zdrój ul. Orkana 3A, godzina 10,00

Grupa obejmuje Członków z terenu: Chabówka, Ponice, Rabka Zdrój, Rabka Zaryte, Skomielna Biała.

Grupa Raba Wyżna , Zebranie w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek)

miejsce – siedziba Centrali Banku  – Raba Wyżna 30,  godzina 13,00

Grupa obejmuje członków z terenu: Bielanka, Bukowina Osiedle, Harkabuz, Podsarnie, Rokiciny Podhalańskie, Raba Wyżna, Sieniawa, Spytkowice, grupa Różne, Osoby Prawne.

 

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej”.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby).
 5. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
 6. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
 7. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.
 8. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
 9. Wybieranie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

 

Raba Wyżna, 29 kwietnia 2022 r.

Zobacz także