logo
Kontakt
Kontakt

Kod SWIFT

W przypadku przelewu przychodzącego z zagranicy, nadawca powinien podać następujące informacje:

  • pełną nazwę i adres odbiorcy
  • tytuł przelewu
  • nazwę banku odbiorcy:

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 30

  • numer rachunku odbiorcy w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL i 26 cyfr np. PL 10 8815 0002 0001 0012 3456 0001
  • SWIFT CODE: POLUPLPR