logo
Kontakt

Zebranie Członków Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

19
05.2023

Członkowie Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej działając zgodnie ze statutem Banku §37 zwołuje zebranie Członków Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej na dzień 22 maja 2023 r. Zebranie Członków odbędzie się w dwóch grupach członkowskich tj.  I. Rabka Zdrój oraz II. Raba Wyżna – Uchwała Rady Nadzorczej  Banku.

Grupa Członkowska Rabka-Zdrój,
Zebranie w dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek)
Miejsce: siedziba Filii Banku Rabka – Zdrój ul. Orkana 3A, godzina: 10.00
Grupa obejmuje Członków z terenu: Chabówka, Ponice, Rabka – Zdrój, Skomielna Biała.

Grupa Członkowska Raba Wyżna,
Zebranie w dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek)
Miejsce: siedziba Centrali Banku Raba Wyżna 30, godzina: 13.00
Grupa obejmuje Członków z terenu: Bielanka, Harkabuz, Podsarnie, Raba Wyżna,  Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa, Skawa, Spytkowice, grupa Różne, Osoby Prawne.

 

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, Zatwierdzenie „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej”.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza Zebrania.
  3. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach: Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego za 2022r.; sprawozdania w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach, przyjęcie kierunków działalności Banku; podział zysku.
  4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.
  5. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
  6. Dyskusja.
  7. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

 

Raba Wyżna, 02 maja 2023 r.

Zobacz także