logo
Kontakt

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.

30
06.2023

W dniu 28.06.2023 r. w Centrali Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które zgodnie z §21 Statutu Banku   dokonało:

  • zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, Rady Nadzorczej, oraz rocznych sprawozdań finansowych za 2022 r;
  • udzielenia absolutorium  członkom Zarządu za pracę w 2022 r.;
  • uchwalenia kierunków działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na 2023 r.;
  • podjęcia uchwał w sprawie wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej i Zarządu;
  • podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej;
  • podjęcia innych Uchwał objętych Porządkiem Obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej składa serdecznie podziękowania obecnym na Zebraniu Delegatom – Przedstawicielom Członków za obecność i zaangażowanie w sprawy Banku – frekwencja na Zebraniu Przedstawicieli  –  97,5%.

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

Zobacz także