logo
Kontakt

WAKACJE KREDYTOWE

29
07.2022

Szanowny Kliencie, jeśli korzystasz z kredytu hipotecznego w złotówkach, udzielonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i chcesz zawiesić jego spłatę, sprawdź, czy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

 

Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

 • od 1 sierpnia 2022r. do 30 września 2022r. – na 2 miesiące
 • od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022r. – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

 

Pamiętaj o tym, że…

 • Wakacje kredytowe nie spowodują anulowania wskazanych rat kredytu. Wakacje polegają na przesunięciu spłaty rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania. W okresie wakacji nie zostaną naliczone odsetki ani nie zostaną pobranie opłaty inne niż opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.
 • W przypadku kredytu z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.
 • Wakacje kredytowe nie powodują wstrzymania wypłat transz kredytu, chyba że złożysz taki wniosek

Informacja o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

 

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych

Z wakacji kredytowych możesz skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:

 • masz kredyt hipoteczny w złotówkach,
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych,
 • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a koniec okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po 31.12.2022r.

 

Jak złożyć wniosek

 • elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
 • w formie papierowej w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej (pobierz wniosek)
 • w formie papierowej drogą pocztową na adres Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 30 (pobierz wniosek)

Zobacz także