logo
Kontakt

Zasady Ładu Korporacyjnego

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego w zakresie określonym w „Polityce zarządzania ładem korporacyjnym”.

Przyjęte zasady:

1. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym

2. Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

3. Struktura organizacyjna

4. Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego

5. Polityka informacyjna

6. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

7. Polityka wynagradzania

8. System kontroli wewnętrznej