logo
Kontakt

Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej – eBankNet
  • przez platformę ePUAP
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w serwisie emp@tia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscach wskazanych przez organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.