logo
Kontakt

Zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty


Co to jest zlecenie stałe?

Zlecenie stałe  to wygodna forma płacenia comiesięcznych zobowiązań, np. czynszu, rat kredytu czy składki ubezpieczeniowej.

Można je aktywować w oddziale banku lub samodzielnie, poprzez bankowość elektroniczną.

Aby samemu złożyć zlecenia stałe, wystarczy podać:

  • dane odbiorcy
  • kwotę
  • datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zlecenia
  • częstotliwość wykonywania operacji

Co to jest polecenie zapłaty?

Polecenie zapłaty polega na zezwoleniu firmie, która np. świadczy jakieś usługi, pobierania okresowych opłat bezpośrednio z  konta. Taka płatność obciąża konto kwotą zobowiązań wynikających z wystawianych przez tę firmę faktur.

Aby rozliczenie było możliwe, właściciel konta, czyli dłużnik, musi wyrazić zgodę na taką formę zapłaty, podpisując odpowiedni dokument. Taka usługa zapewnia terminowe regulowanie faktur, bez ryzyka odsetek za niezapłacone rachunki.


Różnica między zleceniem stałym a poleceniem zapłaty

Różnica między zleceniem stałym a poleceniem zapłaty jest taka, że w pierwszym przypadku to właściciel rachunku udziela dyspozycji bankowi o comiesięcznych płatnościach.  W drugim przypadku, czyli w poleceniu zapłaty, właściciel rachunku udziela dyspozycji instytucji wystawiającej faktury na pobieranie za jego zgodą odpowiedniej kwoty z  konta w ramach zapłaty za świadczone usługi.


Kontakt

Odwiedź oddział

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
zobacz placówki

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z naszymi pracownikami.
wyświetl numery

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
napisz do nas

Centrala w Rabie Wyżnej

(18) 26 91 200

Filia Nowy Targ

(18) 26 64 513

Filia Podsarnie

(18) 27 71 864 509 513 204

Filia Rabka Zdrój
Chopina

509 919 179

Filia Rabka Zdrój
Orkana

(18) 26 77 520

Filia Skawa

(18) 26 86 032

Filia Spytkowice

(18) 26 88 860 (18) 26 88 026