logo
Kontakt

O gwarancji

Zabezpiecz spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego i zyskaj elastyczność w dysponowaniu majątkiem swojej firmy.

Gwarancja de minimis jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Jest przeznaczona dla przedsiębiorcy, który:

 • jest rezydentem
 • należy do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.).

Korzyści dla przedsiębiorców

 • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi zastawiać swojego majątku.
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.

Warunki

Dla kredytów obrotowych:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy (75 miesięcy do 31 grudnia 2023 r.),
 • zabezpiecza do 60 % kwoty kredytu (80 % kwoty kredytu do 31 grudnia 2023 r.),
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 % kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 % kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Dla kredytów inwestycyjnych:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy (120 miesięcy do 31 grudnia 2023 r.),
 • zabezpiecza do 60 % kwoty kredytu (80 % kwoty kredytu do 31 grudnia 2023 r.),
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 % kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 % kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Kwoty gwarancji

 • kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 % kwoty kredytu  nie może przekroczyć 3,5 mln zł,
 • dla kredytów do 31 grudnia 2023 r., które stanowią  nie więcej niż 80 % kwoty kredytu maksymalna kwota gwarancji wynosi 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis,
 • całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego Banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł.

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Wróć do listyWróć do listy