logo
Kontakt

Split Payment (Mechanizm Podzielonej Płatności)


Co to oznacza?

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

 


Szczegóły

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

 • dotychczasowym sposobem,
 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej:

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej,
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
 • w PLN.

Przelewy w ramach Split Payment

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numeru NIP kontrahenta,
 • kwoty brutto faktury,
 • kwoty VAT,

Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT).

Bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

 

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
 • zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.

Kontakt

Odwiedź oddział

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
zobacz placówki

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z naszymi pracownikami.
wyświetl numery

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
napisz do nas

Centrala w Rabie Wyżnej

(18) 26 91 200

Filia Nowy Targ

(18) 26 64 513

Filia Podsarnie

(18) 27 71 864 509 513 204

Filia Rabka Zdrój
Chopina

509 919 179

Filia Rabka Zdrój
Orkana

(18) 26 77 520

Filia Skawa

(18) 26 86 032

Filia Spytkowice

(18) 26 88 860 (18) 26 88 026