Western Union

Western Union to światowy lider na rynku szybkich międzynarodowych przekazów pieniężnych. Klienci Western Union mogą łatwo i bezpiecznie przekazać pieniądze do ponad 275 000 placówek zlokalizowanych w 200 krajach na całym świecie. Jest to największa sieć placówek świadczących międzynarodowe przekazy pieniężne.

Western Union FSI jest amerykańską firmą ze 150-letnią tradycją, notowaną na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W Polsce największym partnerem Western Union jest Bank Pekao S.A., który wraz z subagentami tworzy sieć 1450 placówek oferujących szybkie przekazy pieniężne.

W Polsce przekazy Western Union przeznaczone są dla osób prywatnych i dostępne w obrocie krajowym i międzynarodowym.

w obrocie krajowym przekazy realizowane są w PLN,

w obrocie międzynarodowym przekazy realizowane są w PLN lub w USD, w zależności od dyspozycji klienta i uprawnień walutowych poszczególnych placówek,

maksymalna kwota przekazu nie może przekroczyć równowartości 7500,- USD,

Aby wypłacić przekaz należy:

zgłosić się do jednego z 900 oddziałów Banku Pekao S.A. oferujących usługi przekazu pieniężnego Western Union lub do innej placówki subagencyjnej np. Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej lub jego wybranych Filii z ważnym dokumentem tożsamości,

posiadać numer kontrolny przekazu MTCN (Money Transfer Control Number),

• znać imię i nazwisko nadawcy, kwotę przekazu oraz kraj nadania,

wybrać walutę wypłaty (PLN, USD lub EUR).

Kto może odebrać przekaz?

Odbiorcą przekazu jest wyłącznie osoba wskazana przez nadawcę lub osoba upoważniona notarialnie przez beneficjenta przekazu.

Waluta i kurs wypłaty:

przekazy krajowe wypłacane są wyłącznie w PLN, a przekazy międzynarodowe w PLN, USD lub EUR w zależności od dyspozycji odbiorcy i uprawnień walutowych placówki realizującej wypłatę.

Western Union wypłaci przekaz po kursie ustalonym w momencie nadania przekazu, jeśli odbiorca wybrał do wypłaty walutę wskazaną przez nadawcę. Jeśli waluta wypłaty wybrana przez odbiorcę będzie inna, niż wskazana przez nadawcę, przekaz zostanie wypłacony po kursie ustalonym w momencie wypłaty.

Western Union powiadamia odbiorcę o nadaniu środków, tylko w przypadku wykupienia przez nadawcę dodatkowej usługi powiadomienia telefonicznego odbiorcy.

Western Union, działając w oparciu o międzynarodowe przepisy prawne o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowych wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu wspierania terroryzmu, może zablokować wysłane środki do wyjaśnienia.

Aby wysłać przekaz należy:

zgłosić się do jednego z 900 oddziałów Banku Pekao S.A. oferujących usługi przekazu pieniężnego Western Union lub do innej placówki subagencyjnej np. Spółdzielczego w Rabie Wyżnej lub jego wybranych Filii z ważnym dokumentem tożsamości,

wybrać walutę wpłaty i walutę wypłaty przekazu za granicą - w zależności od sposobu nadania do wyboru jest waluta PLN lub USD (tylko do Ukrainy, Wietnamu i Chin)

zapoznać się z OGÓLNYMI WARUNKAMI PRZEKAZU PIENIĘZNEGO oraz treścią OSTRZEŻENIA o ryzyku utraty środków wysyłanych osobie nieznajomej lub na polecenie osoby nieznajomej i podpisać formularz „Wpłata”,

wpłacić kwotę przekazu i należną opłatę podaną przez agenta,

odebrać dowód nadania przekazu (kopia formularza „Wpłata”), zawierający numer kontrolny przekazu MTCN (Money Transfer Control Number), a także kwotę i walutę do wypłaty.

Przekaz będzie dostępny do wypłaty w dowolnej agencji Western Union na terytorium kraju przeznaczenia w przeciągu kilku minut.

Wykupienie usługi dodatkowej powoduje powiadomienie telefoniczne odbiorcy o dostępności przekazu w najbliższej agencji Western Union.

Do odbioru przekazu odbiorca musi:

posiadać ważny dokument tożsamości

znać szczegółowe dane przekazu: spodziewaną kwotę, imię i nazwisko nadawcy oraz kraj nadania (dane niezbędne).

numer kontrolny przekazu MTCN.

Wypłata przekazu następuje zazwyczaj w walucie kraju przeznaczenia. W wybranych krajach istnieje możliwość wypłaty przekazu w dolarach amerykańskich lub w euro. Western Union wypłaci przekaz po kursie ustalonym w momencie nadania przekazu, jeśli odbiorca wybrał do wypłaty walutę wskazaną przez nadawcę. Jeśli waluta wypłaty wybrana przez odbiorcę będzie inna niż wskazana przez nadawcę, przekaz zostanie wypłacony po kursie ustalonym w momencie wypłaty.

Wysyłając przekaz Western Union, można dodatkowo zlecić:

powiadomienie telefoniczne odbiorcy o wysłanym przekazie - usługa jest dostępna w wybranych krajach. Western Union powiadamia odbiorcę zwykle w następnym dniu roboczym po nadaniu przekazu.

przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej - usługa jest dostępna we wszystkich krajach. Odbiorca otrzyma wiadomość przy wypłacie przekazu.

Opłaty za usługi dodatkowe podane są w tabelach opłat.

Przekaz „na hasło”:

dodanie do przekazu hasła pozwala na przesłanie środków dla osoby nieposiadającej ważnego dokumentu tożsamości (wypadki losowe). Przekaz „na hasło” dostępny jest tylko w wybranych krajach. Kwota przekazu nie może przekraczać równowartości 1000,-USD.

Western Union, działając w oparciu o międzynarodowe przepisy prawne o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowych wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu wspierania terroryzmu, może zablokować wysłane środki do wyjaśnienia.

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.