logo
Kontakt

 

Na Święta Bożego Narodzenia,

niech Boża Dziecina przyniesie do naszych serc, domów, rodzin,
miejsc pracy i nauki dary pokoju, szczęścia i radości.
Niech w Nowym Roku dni będą tylko pogodne i pełne miłości.

Niech to, co dobre, się udaje, a to, co złe, niech nas omija!

Życzą Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej