logo
Kontakt

Misja Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.

Uniwersalny Bank Spółdzielczy

  • świadczący kompleksowe usługi klientom detalicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz będący partnerem dla instytucji samorządowych w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój środowisk lokalnych.
  • Bank wspierający potrzeby swoich członków, kontynuujący tradycje polskiej spółdzielczości bankowej.

Bank jest naturalnym partnerem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które od lat stanowią podstawowy trzon obsługiwanych Klientów. Współpraca z tego typu podmiotami wymaga szczególnego podejścia– rezygnacji z myślenia produktowego i skoncentrowanie się na potrzebach Klienta. Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej jest przygotowany do współpracy z  firmami małymi i średniej wielkości od strony bieżącej obsługi.