MACIF Życie TUW

30 grudnia 2003 roku MACIF Życie TUW otrzymało zezwolenie Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, bezpośredniej i reasekuracyjnej w Polsce, w zakresie działu I, czyli „Ubezpieczeń na Życie”. Działalność operacyjna Towarzystwa rozpoczęła się w 2005 roku.

Założycielem MACIF Życie TUW jest francuska Grupa MACIF, jeden z najbardziej liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim oraz twórca modelu, gwarantującego wysoką jakość produktów i obsługi, przy zachowaniu niskiej ceny, na którym od lat wzorują się inne firmy z branży ubezpieczeniowej.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (w skrócie TUW) to nie tylko specyficzna forma prawna przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim działalność, w której to Członkowie, a nie akcjonariusze, są najważniejsi. Nadrzędnym celem, jaki stawia przed sobą MACIF Życie TUW, jest realizacja potrzeb i oczekiwań Klientów, poprzez:

- oferowanie produktów ubezpieczeniowych, charakteryzujących się prostą konstrukcją oraz odpowiadających rzeczywistym potrzebom naszych ubezpieczonych

- przeznaczanie wszystkich nadwyżek bilansowych na poprawę jakości obsługi oraz ulepszanie oferty proponowanych rozwiązań

Mając na uwadze ideę wzajemności ubezpieczeniowej, produkty komponowane są w sposób przejrzysty, pozwalając równocześnie na ich elastyczne dostosowywanie się do realnych potrzeb Klientów. Gwarantowana jest więc właściwą ochronę ubezpieczeniową, przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi i w optymalnej cenie, która wynosi tyle, ile w rzeczywistości kosztuje dane ryzyko.

Informacje o Agencie Ubezpieczeniowym

www.macif.com.pl