Krajowa Izba Rozliczeniowa


KIR jest  instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze. Misją KIR-u jest świadczenie bezpiecznych i innowacyjnych usług w zakresie rozliczania płatności.

KIR powstał w 1992 r.  z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 największych banków oraz Narodowego Banku Polskiego. Głównym celem jest zapewnienie najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych oraz wspieranie tworzenia nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Usługi rozliczeniowe realizowane są za pośrednictwem profesjonalnych, elektronicznych systemów rozliczeniowych:

- Elixir - system rozliczeń międzybankowych w złotych, który od 1994 roku umożliwia sprawną i bezpieczną realizację przelewów i poleceń zapłaty. To jeden z najszybszych systemów rozliczeniowych w Europie. Jest to kluczowy system dla sprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Każdego dnia roboczego w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, dzięki czemu klienci mogą przekazywać środki pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu zaledwie kilku godzin. W 2013 roku Elixir przetworzył ponad 1,5 mld transakcji o łącznej wartości ponad 3,8 bln złotych, co pozycjonuje KIR w grupie największych izb rozliczeniowych w Europie.

- Euro Elixir - system rozliczeń międzybankowych w euro, umożliwiający rozliczanie płatności w relacjach krajowych i transgranicznych. Jest w pełni dostosowany do standardów unijnych i funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Euro Elixir pozwala na realizację płatności w euro tego samego dnia, niezależnie od tego czy płatność jest krajowa czy transgraniczna. W 2013 roku Euro Elixir przetworzył 12,6 mln transakcji o łącznej wartości 71 mld euro.

- Express Elixir - pierwszy w Polsce, i drugi w Europie, system rozliczeń płatności natychmiastowych. Umożliwia realizację przelewów międzybankowych w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24h/dobę i 365 dni w roku. Express Elixir dostępny jest obecnie dla klientów ośmiu banków, a w kolejnych piętnastu trwają lub planowane są prace nad jego wdrożeniem. W 2013 roku Express Elixir został uznany za „Innowację Roku 2012” w konkursie Liderów Świata Bankowości.

Obok udostępniania systemów rozliczeniowych dla banków, KIR oferuje również usługi  wspierające różne instytucje finansowe w bardziej efektywnej i sprawnej wymianie informacji pomiędzy nimi. Mowa tu o usłudze Ognivo. Obecnie z tego rozwiązania korzystają: banki, centrala i oddziały ZUS, Poczta Polska, Urzędy Skarbowe, Izby Celne, Urzędy Miast oraz komornicy sądowi. Ognivo umożliwia tym instytucjom szybką i bezpieczną elektroniczną wymianę informacji, która wcześniej odbywała się w formie papierowej. Dzięki Ognivo możliwe jest między innymi przekazywanie zapytań do banków o istnienie rachunków, przenoszenie rachunków klienta pomiędzy bankami oraz obsługa zgód i odwołań poleceń zapłaty.

Oprócz usług rozliczeniowych dotyczących płatności, które są podstawowym obszarem działalności oferta obejmuje również wiele innych usług, m.in.:

- podpis elektroniczny Szafir – który został zaoferowany w 1994 roku jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. KIR jest jednym z wiodących kwalifikowanych podmiotów, świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu.


www.kir.pl