Program TalentowiSKO

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wystartował program edukacyjny Banków Spółdzielczych z Grupy BPSTalentowiSKO, który uczy pozytywnego myślenia o pieniądzu i pomaga rozwinąć talent wśród dzieci i młodzieży. Główną ideą programu jest wpajanie dobrych nawyków oszczędzania i zaradność życiową.

Program jest rozwinięciem dotychczasowej działalności SKO dzięki nowoczesnej platformie internetowej, która:

wykorzystuje media społecznościowe,

umożliwia blogowanie,

udostępnia zamieszczanie i korzystanie z treści multimedialnych,

pozwala na komunikację użytkownikom,

zawiera niezbędne narzędzia do realizacji programu.

Pod adresem www.talentowisko.pl dyrektorzy i nauczyciele szkół biorących udział w programie znajdą niezbędne materiały i narzędzia potrzebne do realizacji tj.:

scenariusze nowatorskich zajęć o finansach, angażujące dzieci w pracę zespołową i pobudzające ich kreatywność,

karty pracy dla dzieci i nauczycieli

konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, z atrakcyjnymi nagrodami.

Wszystkie pomoce dydaktyczne opracowali pedagodzy, metodycy nauczania i eksperci z Banków Spółdzielczych.

talentowisko_podstawowa.jpgtalentowisko_gimnazjum.jpgtalentowisko_liceum.jpg

Program gwarantuje również dostęp do bezpłatnych materiałów szkolnych:

akcesoriów sportowych,

akcesoriów komputerowych,

przyborów do pisania i malowania

Patronatem akcji są wybrane Kuratoria oświaty, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

„Rozwijanie talentów dzieci i młodzieży to klucz do kreatywności, sukcesu, a także realizacji marzeń. Dlatego tak ważne jest wspieranie najmłodszych w odkrywaniu swoich uzdolnień oraz pomoc w ich mądrym wykorzystaniu. Program TalentowiSKO pokazuje młodym osobom, że przez aktywność i przedsiębiorczość można rozwijać swoje talenty. Chcemy uczyć, że drogą do osiągnięcia stawianych sobie celów są systematyczne oszczędzanie, mądre gospodarowanie finansami oraz pozytywne myślenie o pieniądzach i pracy. Jest to też świetny przykład działań prowadzonych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, które wspierają lokalne społeczności”– powiedział pan Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS S.A.

Co program może dać dzieciom i młodzieży?

dzieci ze szkół podstawowych nauczą się m.in. odpowiedzialnie dysponować swoim „majątkiem” i systematycznie oszczędzać, aby uzbierać na konkretny cel,

gimnazjaliści wykorzystają wiedzę ekonomiczną w zadaniach zespołowych - przy organizacji aukcji czy zbiórki społecznej na ważny cel,

uczniowie szkół ponad gimnazjalnych dowiedzą się, na jakich zasadach działają instytucje bankowe, jak przygotować biznesplan, pozyskać fundusze na przedsięwzięcie klasowe, własny biznes albo studia.

Dodatkową zachęta do uczestnictwa w programie dla młodzieży jest np. możliwość dofinansowania biznesplanów tworzonych przez uczniów. Również dla aktywnych opiekunów szkolnych SKO przewidziano atrakcyjne nagrody. Na każdym etapie promowana jest umiejętność tworzenia i realizowania planów działania oraz praca w grupie.

„Naszą ideą jest uczenie pozytywnego podejścia do pieniądza. Dzieci i młodzież ciągle słyszą, ile to wyrzeczeń jest związanych z zarabianiem i posiadaniem pieniędzy. Chcemy, by pracownicy banków spółdzielczych pomagali zauważyć pogodny związek pieniądza z talentem. Jeśli lubisz coś robić, masz do tego talent, rozwijaj go. Praca oparta na talentach jest przyjemnością, a pieniądze pojawiają się przy okazji. Tak mówią ludzie sukcesu. Niech także polska młodzież rośnie w przekonaniu, że jeśli masz talent – masz pieniądze, jeśli masz pieniądze - rozwiniesz talent. Tak właśnie banki spółdzielcze mogą wychowywać przyszłych, świadomych finansowo klientów, odpowiedzialnych za swoje przedsiębiorcze życie” – podkreśla Urszula Rożalska, dyrektor Departamentu Komunikacji w Banku BPS S.A.

Dotychczasowy program SKO uczy przedsiębiorczości, oszczędzania i zarządzania swoimi pieniędzmi. Nowy program TalentowiSKO idealnie wpisuje się w ten nurt. Stwarza on dostęp do dodatkowych zajęć pozalekcyjnych o tematyce finansów i przedsiębiorczości. Uczniom zaś pozwoli na lepsze przygotowanie się do egzaminów czy konkursów.

Aby przystąpić do programu należy skontaktować się z lokalnym Bankiem Spółdzielczym biorącym udział w programie i uzyskać dostęp do platformy internetowej.

Dodatkową atrakcją dla dzieci może okazać się okazja do zwiedzenia banku i zobaczenia jak działa taka instytucja finansowa, dowiedzieć się co to jest skarbiec bądź sprawdzić, czym różni się prawdziwy banknot od fałszywego.

Zapraszamy

Podsumowanie pracy Szkolnych Kas Oszczędności  za rok szkolny 2016/2017. 

W Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej w dniu 19.06.2017 odbyło się podsumowanie pracy Szkolnych Kas Oszczędności działających pod patronatem naszego Banku oraz programu  TalentowiSKO za rok szkolny 2016/2017. Spotkanie miało uroczysty charakter, zostały wręczone upominki uczniom – członkom SKO, oraz nagrody pieniężne ufundowane dla Szkół  przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej.

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej od 1989 r. (28lat) lat prowadzi aktywną współpracę ze szkołami z terenu działania Banku w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Wszystkie szkoły bardzo chętnie angażują się w tą współpracę. Korzyści dla Szkół, Dzieci i Banku są wymierne

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu SKO na szczeblu Regionalnym „Oszczędzanie w SKO procentuje  w Banku Spółdzielczym”, który został zakończony 25 maja 2017 r w BPS SA. Do konkursu  przystąpiły i złożyły sprawozdanie   wszystkie  Szkolne Kasy Oszczędności działające pod Patronatem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.

Konkurs na szczeblu regionalnym – w Krakowie zakończył się 25 maja 2017, szkoły uczestniczące w tym konkursie podzielono na dwie grupy:

I. Pierwsza grupa - szkoły małe, do 145 osób

W tej grupie miejsce pierwsze (1.) zajęła Szkoła Podstawowa w  Sieniawie. (do tej grupy zaliczono osiem naszych szkół).

II. Druga grupa - szkoły duże, powyżej 145 osób

W tej grupie miejsce drugie (2.)  zajęła  Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej. (dwie szkoły z naszego patronatu).

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Życzymy, aby treści związane z ekonomią i finansami stawały się szkolnymi programami.

Za całokształt pracy w roku szkolnym 2016/2017 dziękujemy Dyrekcjom Szkół, Opiekunom SKO oraz Uczniom Członkom SKO.

Całej Społeczności Szkolnej życzymy miłego odpoczynku wakacyjnego. 

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.