Szkolne Kasy Oszczędności

Szkolne Kasy Oszczędności to program edukacji finansowej, który swe początki w Banku Spółdzielczym datuje na 2000r. Bank zachęca w ten sposób najmłodszych, aby od najwcześniejszych lat uczyli się:

oszczędzać,

umiejętnie gospodarować funduszami,

zdobywać wiedzę z zakresu finansów.

Dodatkowo dzieci/młodzież zapoznają się z działalnością Banku oraz korzystają z różnych dodatkowych usług oferowanych przez Bank.

 

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej od kilkunastu lat prowadzi aktywną współpracę ze szkołami z terenu działania Banku w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Dziewięć szkół corocznie bierze udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”. Wszystkie szkoły przystąpiły również do najnowszego programu SKO - nowoczesnej formy edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży szkolnej jakim jest TalnetowiSKO - to rozwijanie dziecięcych talentów, a systematyczne oszczędzanie i gospodarowanie finansami to droga do realizacji własnych celów życiowych.

W ramach Programu - Szkolne Kasy Oszczędności nie tylko dokonywały systematycznych wpłat na książeczkę oszczędnościową, ale także organizowały konkursy o tematyce oszczędzania, zbiórkę surowców wtórnych; przeprowadzały akcje charytatywne. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczano na potrzeby chorych dzieci, część na wycieczki szkolne. Akcje takie uczą wrażliwości na potrzeby innych, a także integrują zdrowe dzieci z chorymi.

Pod koniec roku szkolnego w Centrali Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej odbywa się spotkanie podsumowujące z działań SKO z naszej okolicy. Jest to czas aby wszystkie dzieci mogły zobaczyć jak wyglądała praca innych szkół oraz dowiedzieć się o osiągnietych wynikach na szczeblu regionalnym. W ramach podziękowania ufundowane są upominki i nagrody dla wszystkich uczestników.

Aby założyć SKO należy:

Wypełnić wniosek o otwarcie SKO,

Spotkać się z pracownikiem Banku ds. SKO,

Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za SKO,

Wybrany przedstawiciel SKO musi przejść przeszkolenie w Banku,

Bank podpisuje umowę ze Szkoła.

Uczestnicy SKO otrzymują:

komplet materiałów edukacyjnych,

bezpieczny i prosty w obsłudze system bankowości internetowej.

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.