Zrzeszenie banku

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodarczy Bank Południowo Zachodni SA pięciu Banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA oraz Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego SA.


Grupę BPS tworzy 365 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz Bank BPS jako bank zrzeszający.

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią około 63,92% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Wszystkie systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług finansowych przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej, konsekwentnie realizując misję służenia rozwojowi swoich członków i klientów.