Zastrzeżenie dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku!

Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Utrata dokumentów to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych.

Zarówno Klienci Banku jak i osoby niebędące klientami Banki mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Zrzeszenie BPS jako pierwsze w Polsce wprowadziło możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości należących zarówno do nie-klientów Banku.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

dowód osobisty,
tymczasowy dowód osobisty,
prawo jazdy,
książeczka wojskowa,
książeczka marynarska,
paszport,
karta stałego pobytu,
dokument zagraniczny,
inny dokument (niezdefiniowany),
dowód rejestracyjny.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

W Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej informacje na temat zastrzeżeń w/w dokumentów można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 26-91-200