KOD SWIFT

W przypadku przelewu przychodzącego z zagranicy, nadawca powinien podać następujące informacje:

pełną nazwę i adres odbiorcy

tytuł przelewu

nazwę banku odbiorcy:

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

34-721 Raba Wyżna 30

numer rachunku odbiorcy w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL i 26 cyfr

np. PL 10 8815 0002 0001 0012 3456 0001

swift code: POLUPLPR