Zastrzeżenia dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku!

Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

Utrata dokumentów to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych.

Zarówno Klienci Banku jak i osoby niebędące klientami Banki mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Zrzeszenie BPS jako pierwsze w Polsce wprowadziło możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości należących zarówno do nie-klientów Banku.


W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

dowód osobisty,

tymczasowy dowód osobisty,

prawo jazdy,

książeczka wojskowa,

książeczka marynarska,

paszport,

karta stałego pobytu,

dokument zagraniczny,

inny dokument (niezdefiniowany),

dowód rejestracyjny.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

W Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej informacje na temat zastrzeżeń w/w dokumentów można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 26-91-200

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.