Lokaty Progresywne

Wybierając Lokatę Porgresywną zyskujesz:

bezpieczną inwestycje,

dostępna dla każdego,

po terminie zapadalności lokaty kapitał wraz z odsetkami jest dostępny natychmiast,

możliwość wybrania dogodnego terminu lokaty,

 atrakcyjne progresywne oprocentowanie – wzrasta w każdym miesiącu,

bezpieczeństwo lokaty gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Szczegółowe informacje o Lokacie Progresywnej:

posiadaczem lokaty może zostać każdy Klient,

oprocentowanie stałe,

 okres do wyboru 6 lub 12 miesięcy,

 stawki procentowe dla poszczególnych okresów wzrastają z każdym miesiącem,

lokata nieodnawialna,

minimalna wpłata 1 000 zł,

w przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata

Lokata 6 miesięczna

Oprocentowanie

1 miesiąc

0,80 %

2 miesiąc

0,90 %

3 miesiąc

1,00 % 
4 miesiąc 1,10 % 
5 miesiąc 1,20 % 
 6 miesiąc  1,30 % 
 średnia stopa procentowa po upływie 6 miesięcy wynosi 1,05% w skali roku
 

Lokata 12 miesięczna

Oprocentowanie

1 miesiąc

0,90 %

2 miesiąc

0,90 %

3 miesiąc

0,90 % 
4 miesiąc 1,00 % 
5 miesiąc 1,10 % 
 6 miesiąc  1,30 % 
7 miesiąc 1,50 % 
8 miesiąc 1,60 % 
9 miesiąc 1,70 % 
10 miesiąc 1,80 % 
11 miesiąc 1,90 % 
12 miesiąc 2,20 % 
średnia stopa procentowa po upływie 12 miesięcy wynosi 1,40% w skali roku

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.