Produkty dewizowe

Kantor walutowy - skup i sprzedaż walut obcych:

dolar amerykański (USD)

funt brytyjski (GBP)

EURO (EUR)

Rozliczenia dewizowe:

Polecenie wypłaty za granicę

- Polecenie wypłaty oznacza zlecenie dokonania przelewu w walutach wymienialnych oraz złotych polskich na rzecz osoby fizycznej lub prawnej posiadającej rachunek w Polsce lub Zagranicą.

- Polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym dokonywane za pośrednictwem Banku umożliwia szybką i bezpieczną realizację przekazów dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT i EuroELIXIR.

Przelew SEPA - jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA. Waluta przekazu EURO.

Polecenia wypłaty z zagranicy

- Pozwoli Państwu na szybkie i bezgotówkowe dokonywanie rozliczeń płatności w handlu zagranicznym.

- Polecenie wypłaty z zagranicy jest to bezwarunkowe zlecenie wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta, w walucie wymienialnej i otrzymane z banków zagranicznych i krajowych.

- Środki otrzymane przekazem mogą być zaliczone zarówno na rachunek złotowy jak i walutowy. W przypadku wpływu przekazu na rachunek złotowy kwota zlecenia zostanie przeliczona na złotówki (PLN) wg kursu kupna z dnia dokonania transakcji.

- Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy, nadawca zlecenia powinien podać:

PEŁNĄ NAZWĘ I ADRES ODBIORCY

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A

SWIFT CODE: POLUPLPR

Nr rachunku w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków)

Np. PL 77 88150002 0000 1234 5678 9111

Zastosowanie się do powyższych wskazówek pozwoli na prawidłowe i terminowe zrealizowanie wpływów z zagranicy na Państwa rachunek.

Skup i inkaso czeków

- Czeki w obrocie zagranicznym są pisemnym, poleceniem wypłaty określonej kwoty pieniężnej osobie wskazanej na czeku lub okazicielowi czeku, w ciężar rachunku wystawcy. Przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków wystawianych przez banki zagraniczne w walutach wymienialnych i w walucie polskiej oraz banki krajowe w walutach wymienialnych.

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.