Rachunek dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta przeznaczona dla wspólnot mieszkaniowych dokonujących wielu operacji. Rachunek ułatwia rozliczenia pieniężne z wieloma podmiotami, dzięki możliwości stworzenia indywidualnych rachunków bankowych np. dla poszczególnych lokali. Dodatkowo bankowość internetowa zapewnia stały i bezpieczny dostęp do środków na rachunku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dla kogo?

dla wspólnot mieszkaniowych istniejących lub nowo otwartych

Warunek?

Przedłożenie wymaganych dokumentów


Wybierając Rachunek dla Wspólnot Mieszkaniowych zyskujesz:

bezpłatne otwarcie rachunku bieżącego,

bezpłatne wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy,

darmowe przelewy wewnętrzne,

nowoczesną bankowość internetową,

bezpłatne kody SMS do autoryzacji przelewów internetowych,

tanie przelewy zewnętrzne w bankowości internetowej,

 

Pozostałe atuty Rachunku dla Wspólnot Mieszkaniowych

• możliwość skorzystania z promocyjnego kredytu "Wspólny Remont" na nakłady inwestycyjne związane z modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury.

 

Wymagane dokumenty dla Wspólnoty Mieszkaniowej:

1) dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sposób jej reprezentowania, tj.:

a) umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) – jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie, lub

b) umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, lub

c) uchwała o wyborze/zmianie Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną o ile Zarząd jest wybierany spośród członków Wspólnoty (zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną następuje na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w formie aktu notarialnego).

2) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7;

3) uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – fakultatywnie;

4) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

5) inne uzgodnione dokumenty.

 

Ponadto Wnioskodawca winien dołączyć również:

1) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON (opcjonalnie);

2) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

3) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.