Sorbnet

System SORBNET (System Obsługi Rachunków Bankowych) to stworzona i prowadzona przez NBP platforma elektroniczna, na której dokonywanie są rozrachunki międzybankowe w czasie rzeczywistym, w złotych.

Korzyści wynikające z dokonywania przelewów SORBNET:

 przelew szybszy niż Elixir, działa z pominięciem bankowych sesji przychodzących i wychodzących,

 idealny do regulowania płatności w wysokich kwotach - nie posiada żadnego ograniczenia kwotowego,

 bezpieczeństwo - przelewy SORBNET wykonywane za pośrednictwem systemu rozliczeniowego prowadzonego przez NBP.

 

Szczegóły korzystania z przelewów SORBNET:

 wysyłane w dni robocze od 8:00 do 15:00,

 realizacja przelewu w dowolnej placówce Banku,

 transakcje tylko w PLN,

 opłata za wykonanie zlecenia wynosi 20 zł,

 operacje między bankami krajowymi posiadającymi usługę SORBNET,

• nie posiadają ograniczenia kwotowego (za pośrednictwem systemu SORBNET realizowane są głównie zlecenia płatnicze na kwoty 100 000 zł i wyższe, a także zlecenia na kwoty niższe, jeżeli zostały one uznane przez klienta za wyjątkowo pilne),

 nie można realizować za pośrednictwem systemu SORBNET:

 płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

 płatności na rzecz organów podatkowych,

 operacji między Bankami Spółdzielczymi.

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.