Podpis elektroniczny

Bezpieczny podpis elektroniczny zyskuje coraz więcej zastosowań, w znaczący sposób obniżając koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. W naszym Banku możesz szybko i wygodnie uzyskać certyfikat elektroniczny.

Zobacz jak jeden certyfikat może mieć wiele zastosowań:

Autoryzacja przelewów wykonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej eCorpoNet w naszym Banku,

Obowiązkowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

Deklaracje podatkowe od Urzędów Skarbowych,

Faktury elektroniczne,

Przetargi i aukcje elektroniczne,

Kontakty z administracją publiczną,

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,

Elektroniczna Legitymacja Studencka,

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego.


Korzyści wynikające z podpisu elektronicznego:

Dokument podpisany elektronicznie jest łatwiejszy w archiwizacji i dystrybucji niż dokument podpisany własnoręcznie,

Podpis elektroniczny pozwała na podpisanie dużej liczby dokumentów w bardzo krótkim czasie,

W przypadku dokumentów papierowych ich własnoręczne podpisywanie jest bardzo czasochłonne, a dodatkowo generuje wysokie koszty ich przesyłania i bezpiecznego przechowywania.

Co należy zrobić, by korzystać z bezpiecznego podpisu elektronicznego?

Należy zawrzeć z KIR SA umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych

Zaopatrzyć się w niezbędne komponenty, takie jak karta kryptograficzna, czytnik karty, oprogramowanie do obsługi certyfikatów

Wszystkie formalności związane z zakupem podpisu elektronicznego można dopełnić w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej, który na mocy porozumienia o współpracy z KIR SA jest dystrybutorem tego produktu.

 

Certyfikaty kwalifikowane 

Wydawane przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR są generowane i zarządzane zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami. W myśl ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Szczegóły dotyczące zawartości kwalifikowanych certyfikatów są ustalane z Klientem.

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile certyfikat jest ważny i podpisany dokument nie został zmieniony, np. w trakcie jego przesyłania.

Każdy certyfikat kwalifikowany wydany przez KIR S.A. może zawierać następujące informacje:

dane o subskrybencie;
parametry dotyczące klucza publicznego zawartego w certyfikacie;
zakres zastosowania certyfikatu;
wysokość kwoty do jakiej mogą być wykonywane transakcje przy użyciu danego certyfikatu;
informacje określające zakres uprawnień subskrybenta;
informacje określające w czyim imieniu występuje subskrybent.


Certyfikaty niekwalifikowane

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. świadczy również usługi związane z wydawaniem niekwalifikowanych certyfikatów klucza publicznego. Certyfikaty kwalifikowane mogą być wykorzystane jedynie do składania podpisów elektronicznych przez osoby fizyczne, podczas gdy certyfikaty niekwalifikowane mogą być również stosowane do szyfrowania informacji, autoryzacji urządzeń sieciowych oraz zestawiania bezpiecznych połączeń, np. SSL, IPSEC. W przypadku „zwykłego” certyfikatu ustawa o podpisie elektronicznym nie narzuca wymagań na sposób generowania i przechowywania klucza prywatnego oraz sposób generowania podpisu elektronicznego weryfikowanego takim certyfikatem (programowo, czy też z wykorzystaniem kart kryptograficznych).

Przy użyciu certyfikatu niekwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile certyfikat jest ważny i podpisany dokument nie został zmieniony, np. w trakcie jego przesyłania.

Dodatkowe informacje:

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Cennik

W ofercie Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR znajdują się w chwili obecnej 4 zestawy do składania podpisu elektronicznego, które różnią się jedynie okresem ważności certyfikatów (1 rok lub 2 lata), obecnością czytnika lub jego brakiem.

W skład zestawu wchodzi:

certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok lub 2 lata;
karta kryptograficzna CryptoCard Carbon z oprogramowaniem do jej obsługi;
czytnik kart (SCR 3310 lub Omnikey CardMan 6121);
aplikacja SZAFIR do składania podpisów elektronicznych.


Podpis elektroniczny można złożyć przy użyciu powyższego zestawu właściwie pod każdym dokumentem elektronicznym, który takiego podpisu wymaga.


OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.