Informacje formalno prawne

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

34-721 Raba Wyżna 30

NIP: 735-10-08-189

Regon: 000499703

Sąd Rejonowy w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS - 0000118753