Reklamacje

Informacja o trybie zgłaszania reklamacji i skarg

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej zwanego dalej Bankiem dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa Klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań - możesz złożyć reklamację lub skargę w jednej z poniższych form:

osobiście lub przez pełnomocnika (jeśli posiada upoważnienie w Banku) – w najbliższej placówce

pisemniewysyłając list na adres Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 34-721 Raba Wyżna 30

elektronicznie – pisząc na adres reklamacja@bsrabawyzna.pl

telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu 18 26 91 200 

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Ciebie reklamację może wynieść 30 dni kalendarzowych. 

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny.


Pliki do pobrania: 

Informacja dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

Załącznik nr 1 (formularz skargi)

Załącznik nr 2 (formularz reklamacji dla klienta indywidualnego)

Załącznik nr 3 (formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego)

Załącznik nr 4 (formularz reklamacyjny dotyczący kart płatniczych)