Władze banku

Rada Nadzorcza


1. Adam Sawina - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Barbara Baran - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Jadwiga Pyka - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Teresa Rusnak - Członek Rady Nadzorczej
5. Janina Trybuła - Członek Rady Nadzorczej
6. Małgorzata Gierat - Członek Rady Nadzorczej
7. Andrzej Ciszewski - Członek Rady Nadzorczej
8. Andrzej Jąkała- Członek Rady Nadzorczej
9. Józef Łukaszka - Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Banku

1. Halina Szewczyk - Prezes Zarządu
2. Danuta Zagata - Wiceprezes Zarządu
3. Tadeusz Dziwisz - Członek Zarządu
4. Łukasz Morzywołek - Członek Zarządu