Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

Historia polskiej bankowości spółdzielczej jest tak długa jak historia spółdzielczości, która powstała jako ruch społeczny przeciw wyzyskowi ekonomicznemu i lichwie, jako wsparcie najuboższych warstw społeczeństwa. Pierwsze polskie spółdzielnie oszczędnościowo – pożyczkowe powstały w czasie zaborów. W związku z tym na przebieg ich rozwoju miały wpływ: sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza oraz otoczenie prawne odmienne w poszczególnych zaborach. Jednak pomimo różnorodności form i zasad organizacyjnych łączył je główny cel – walka z lichwą i działanie na rzecz utrzymania polskiego stanu posiadania oraz rozwoju polskiego społeczeństwa, co było kojarzone z walką o tożsamość narodową i niepodległość 1

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej za początek swej działalności przyjmuje datę 11 czerwca 1906 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza Księdza Adama Oczkowskiego odbyło się zebranie założycielskie i zarazem Pierwsze Walne Zebranie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Rabie Wyżnej.

Członków założycieli było 27, którzy uchwalili statut i rozpoczęli działalność Spółki.

W skład pierwszego Zarządu zostali wybrani:

1. Ks. Adam Oczkowski – Proboszcz w Rabie Wyżnej – przełożony Zarządu
2. Maciej Pałasz – wójt z Raby Wyżnej – zastępca przełożonego Zarządu
3. Józef Majchrowicz - rolnik w Rokicinach
4. Józef Zwijacz – rolnik i właściciel tartaku w Sieniawie
5. Antoni Możdżeń – rolnik i młynarz w Rabie Wyżnej
 
Członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani:
 
1. Dr Jan Zduń – właściciel dóbr Raba Wyżna – jako przewodniczący
2. Wojciech Wsół – Wójt z Sieniawy
3. Andrzej Biskup – rolnik z Raby Wyżnej
4. Stanisław Kurańda – rolnik z Raby Wyżnej
5. Wojciech Domalik – rolnik z Sieniawy
6. Stanisław Pałasz – rolnik z Bielanki
7. Mikołaj Gracz – wójt z Rokicin
8. Jan Wojdyła od Spyrwy z Rokicin
 

Siedziba Spółki Oszczędności i Pożyczek mieściła się w początkach swej działalności na plebani w Rabie Wyżnej – 1906 do 1933 r. a obsługę rolników prowadził dwa razy w tygodniu – Jan Bujas – nauczyciel z Raby Wyżnej – Było to jedyne płatne stanowisko, pozostałe funkcje członków zarządu były honorowe, a obowiązki z tych funkcji wynikające pełnione były społecznie. Od 1933r. do 1969 r. siedziba spółki mieściła się w lokalach wynajętych aż do czasu wybudowania własnego budynku. W miarę upływu lat przekształcał się model Spółki , przybywało członków, zmieniano nazwy: Kasa Stefczyka – Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością – 1949 r. ; Gminna Kasa Spółdzielcza w Rabie Wyżnej – 1950-1962; Bank Rolny 1962-1975; od 1975 roku do chwili obecnej Bank Spółdzielczy. Celem działalności SOP było „starać się o materialne i moralne podniesienie członków Spółki przez udzielanie im w miarę potrzeby, użyteczności i celu – pożyczek potrzebnych w gospodarstwie, przemyśle i handlu z funduszy, które Spółka na ten cel zgromadziła” 2

Jubileusz stulecia w 2006 r. był okazją, aby przyjrzeć się bliżej osiągnięciom instytucji. Biorąc pod uwagę tło historyczne, panujące ustroje oraz warunki gospodarcze na przestrzeni 100 lat oraz nieprzerwaną działalność należy stwierdzić, iż Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej jest bankiem pewnym, cieszącym się zaufaniem swoich klientów oraz rozwijającym się. Dorobek naszego Banku świadczy o jego rozwoju, to dzieło kilku pokoleń, to efekt przeobrażeń i reform gospodarczych naszego państwa, niejednokrotnie słyszymy o upadłości banków spółdzielczych, które nie wytrzymały ciężaru transformacji gospodarczej, nasz bank rozwija się i umacnia swoją pozycję.

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej w 1969 roku doczekał się własnego budynku bankowego – kiedy to zakupiono działkę i wybudowano własny budynek bankowy. Spełniał on swoją rolę przez niespełna 30 lat. Jednak rozwój Banku i związane z nim potrzeby lokalowe zmusiły Zarząd do podjęcia decyzji o rozbudowie istniejącego budynku. Obecnie posiadamy 3 własne budynki bankowe – w Rabie Wyżnej wybudowany w 1969 r. i rozbudowany w 1998r. oraz w 2010 r.; w Rabce – Zdroju oddany do użytku w 2002r., oraz w Spytkowicach oddany do użytku w 2006 r. Posiadamy nowoczesne kanały dostępu Klienta do jego środków, bankowość internetową, 7 bankomatów tj. w Rabie Wyżnej, Rabce – Zdroju przy ul. Orkana, przy ul. Nowy Świat oraz przy ul. Zakopiańskiej, a także w Skawie, Spytkowicach i Wieliczce.

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej rozwija swoją działalność poprzez nowe produkty bankowe- oferujemy naszym Klientom obsługę dewizową- rozliczenia zagraniczne, rachunki walutowe, działalność kantorową. Bank wprowadza coraz bardziej nowoczesne kanały dystrybucji swoich produktów i usług. Konkurencję zalicza do korzystnych czynników pozwalających lepiej dostosowywać produkty do potrzeb klientów. W środowisku, w którym działa Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej wynik finansowy zależy nie tylko od siły ekonomicznej klienta, lecz także od sprawności zarządzania i kierowania posiadanymi zasobami. Bank generuje zyski i osiąga dobre wyniki finansowe i ekonomiczne.

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Miarą sukcesu jest nasza długoletnia tradycja w połączeniu z nowoczesnym sposobem zarządzania i technologiami. Podstawowym celem naszego banku jest zadowolenie klientów.

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej dostosowuje swą misję i cele do wymogów otoczenia rynkowego w warunkach narastającej konkurencji. 

Zapraszamy do oglądnięcia monografii dotyczącej historii Bankowości Spółdzielczej oraz początków Naszego Banku w Rabie Wyżnej. 

1 Komisja Nadzoru Bankowego, Banki Spółdzielcze w Polsce, Drukarnia NBP, Warszawa, marzec 2006r. s.11.

2 Statut Spółdzielni Oszczędności i Pożyczek z Raby Wyżnej 1906r.