Zebranie Przedstawicieli23.01.2018

W dniu 17.01.2018 r. o godzinie 16,00 w Centrali Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej odbyło się Zebranie Przedstawicieli . Zebranie to zostało zwołane przez Zarząd Banku w celu podjęcia Uchwały wyrażającej zgodę na zawiązanie przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej wraz z innymi 50 bankami spółdzielczymi „Polskiego Banku Apeksowego” SA przeznaczonego do pełnienia funkcji banku zrzeszającego.

Zwołanie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej jest następstwem pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – zgody na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego S.A. Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej staje w obliczu zmiany systemowej i trwamy w postanowieniu przyjętym ponad dwa lata temu- dążymy do utworzenia nowego Zrzeszenia działającego w formie apeksu.

Zakładany przez nas Polski Bank Apeksowy:

  • Będzie służył wyłącznie Bankom Spółdzielczym. Nie będzie prowadził działalności komercyjnej. Nie będzie konkurował z bankami spółdzielczymi. Będzie działał na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej. Dostarczał usługi zrzeszeniowe na najwyższym poziomie, po rozsądnych cenach;
  • Będzie prowadził działalność w poszanowaniu prawa i regulacji, kierował się uczciwością, przejrzystością, transparentnością wobec nowych interesariuszy.

A wszystko po to, by zachować polski i spółdzielczy charakter grupy banków spółdzielczych.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej w dniu 17.01.2018 r. podjęło Uchwałę wyrażającą zgodę na zawiązanie przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej tego Zrzeszenia.

Zarząd Banku dziękuje wszystkim uczestnikom Obrad Zebrania Przedstawicieli przede wszystkim Delegatom za obecność na tym Zebraniu , za dyskusje i podjęcie Uchwały w trosce o dobro Banku.

 

Zarząd Banku