Zebranie Przedstawicieli8.01.2018

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 30, zawiadamia na podstawie §23 ust. 1-3, Statutu Banku, że zwołuje działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 6 statutu  Banku –  Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej, na dzień 17 stycznia 2018 r.(środa) godzina 16:00 Miejsce: Raba Wyżna 30; Centrala Banku.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z §24 punkt 2 i 3 Statutu Banku w przypadku braku co najmniej 50% uprawnionych do głosowania jako drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, wskazuje się dzień 17 stycznia 2018 r. godzina 17,00 w tym terminie Zebranie Przedstawicieli będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków.

Zawiadamiamy również, że:

wyłożono w lokalu Banku Spółdzielczego w siedzibie Centrali do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:

1)       projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,

2)       protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli (30.03.2017 r.)