„Wieczornica” poświęcona osobie księdza Adama Oczkowskiego7.12.2017

W dniu 28 listopada 2017 r. w 91 rocznicę śmierci księdza Adama Oczkowskiego w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej odbyła się „wieczornica” poświęcona osobie księdza Adama Oczkowskiego. Kim był Ks. Adam Oczkowski? Był proboszczem parafii Raba Wyżna  w latach 28.12.1900- 28.11.1926 r. Urząd ten sprawował 25 lat. Ksiądz proboszcz Adam Oczkowski był, a właściwie  jest  założycielem naszego Banku –wydarzyło się to w 1906 roku. Oczywiście forma , nazwa, ewaluowały przez te 111 lat ale idea pozostała ta sama do dziś, charakter lokalny banku, i forma organizacyjna – od Spółki Oszczędności i Pożyczek; Kasy Stefczyka do spółdzielni.  Dlaczego to ksiądz proboszcz podjął się utworzenia Spółki Oszczędności i Pożyczek na wzór Kasy Stefczyka dowiedzieliśmy się ze wspomnień poświęconych jego osobie.

O jego dokonaniach i pracy na rzecz parafii Raba Wyżna napisał krótko i treściwie ks. Józef Poloński „(…) Charakter to szczery, serdeczny, kochający wiarę Kościoła i posłuszeństwo. Lubiany był i ceniony przez parafian(…)”. Niewątpliwie ks. Adam Oczkowski może być zaliczony do grona wybitnych proboszczów rabiańskiej parafii.  

Mając świadomość tego faktu, że dzięki zaangażowaniu ks. Oczkowskiego w utworzenie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Rabie Wyżnej, mamy Bank który służy lokalnej społeczności, rozwija się i daje miejsca pracy - społeczność naszego Banku postanowiła uczcić naszego założyciela tym wieczorem, wspominając jego osobę. Również z tego względu władze Banku postanowiły odnowić nagrobek ks. Oczkowskiego na cmentarzu parafialnym w Rabie Wyżnej, aby pamięć o księdzu nie zaginęła lecz trwała. 

Dziękujemy wszystkim obecnym na „Wieczornicy” szczególnie rodzinie księdza Oczkowskiego: rodzinie Pałaszów ze Skawy; rodzinie Antolaków z Rokicin Podhalańskich; rodzinie Pęksów z Raby Wyżnej; wszystkim Członkom Spółdzielcom; Klientom i Sympatykom naszego Banku, dziękujemy wszystkim gościom: Księżom, Władzom Samorządowym , Władzom powiatowym, Dyrektorom Szkół,  MOPS-u, Biblioteki Publicznej; Akcji Katolickiej; Radzie Nadzorczej, Zarządowi i Pracownikom Banku. Szczególne podziękowania kierujemy do Członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – Oddział w Rabie Wyżnej, którzy włączyli się czynnie w tą uroczystość oraz Zespołowi „Wniebogłosy” z solistką Małgorzatą Ziębą, którzy pięknymi utworami uświetnili tą uroczystość.