Ubezpieczenia nie tylko od spłaty kredytu26.08.2016

 

Rozważając ofertę kredytową warto wziąć pod uwagę dodatkowe zabezpieczenie, jakim jest ubezpieczenie do kredytu. W ofercie BS Raba Wyżna dostępne jest ubezpieczenie od spłaty kredytu gotówkowego.

Korzyści:

bezpieczeństwo - zabezpieczasz swoją rodzinę przed koniecznością spłaty kredytu w przypadku niekorzystnych zdarzeń losowych,

odpowiedzialność - przenosisz na Ubezpieczyciela ew. ryzyko powstałe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń (nie zdolność do pracy, choroba, śmierć)

prostota - wystarczy podpisać umowę w Banku i już jesteś objęty ochroną

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej działając jako agent Towarzystwa Ubezpieczeniowego oferuje również możliwość zawarcia innych umów:

na życie,

samochodowego,

domu lub mieszkania.

więcej szczegółów <