Realizacja przelewów internetowych kartą płatniczą1.01.2016

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW REALIZUJĄCYCH PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET PRZY UŻYCIU KART VISA/MasterCard

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, w celu dostosowania zapisów wynikających z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej bezpieczeństwa transakcji internetowych z dnia 8 maja 2014, wprowadza od dnia 1 lutego 2015 zmiany w regulacjach dotyczących korzystania z kart debetowych i kredytowych

Bank wprowadza następujące określenia:

Hasło 3D Secure – przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure,

portal kartowy www.kartosfera.pl – system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej,

zabezpieczenie 3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia

Hasło 3D Secure generowane będzie indywidualnie dla każdej transakcji internetowejTrzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia.


W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych:

bezpośrednio w placówce Banku

poprzez System Bankowości Internetowej eBankNet (zakładka Karty) *tylko karty VISA

oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

UWAGA! Limit transakcji internetowych jest składową limitu dziennego dla transakcji bezgotówkowych, dlatego nie może być od niego większy.


W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl,

podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,

wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.


Portal kartowy dostępny będzie od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będzie można dokonać następujących czynności:

aktywować zabezpieczenie 3D Secure,

zmieniać kod PIN,

zastrzegać kartę.

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy  informować na bieżąco.


Udostępniamy również Państwu elektroniczne wersje:

Podręcznik Użytkownika po portalu kartowym KARTOSFERA, który powinien ułatwić Państwu pierwsze kroki w systemie.

Schemat aktywacji zabezpieczenia 3D Secure


W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą KONTAKT.