Karty kodów jednorazowych25.02.2016


Informujemy, że od dnia 01.03.2016r. ulega zmianie forma autoryzacji transakcji w bankowości internetowej eBankNet. Dotychczas używane listy haseł jednorazowych zostaną zastąpione przez  karty kodów jednorazowych. Zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Zalety karty kodów jednorazowych to:

- wpisywane hasła wskazywane są przez system w sposób losowy,

- odkrywanie haseł następuje poprzez zdrapywanie warstwy zabezpieczającej pojedynczego wskazanego przez system numeru hasła,

Listy haseł jednorazowych już wydane i używane pozostają ważne do 31.12.2016r.

Zamówienie nowych list w systemie po 01.03.2016r. spowoduje  wygenerowanie nowej pierwszej karty kodów jednorazowych oraz wyłączenie posiadanych list z hasłami jednorazowymi. Od tej pory możliwe będzie już tylko zamawianie nowych kart haseł jednorazowych.

Koszt wydania karty kodów jednorazowych zawierającej 50 haseł jednorazowych wynosi 5,00 PLN


Alternatywną metodą autoryzacji transakcji w bankowości internetowej jest kod SMS

- aby otrzymać kod SMS, wystarczy mieć przy sobie swój telefon.

- SMS z 6-cyfrowym kodem otrzymasz na swoją komórkę wraz z kluczowymi danymi dyspozycji. Z kodu korzystasz tak samo jak z kodu ze zdrapki.

- nie trzeba odnawiać limitu kodów jednorazowych, jak przy karcie zdrapce.

- brak opłat za korzystanie.

 

Zmiany sposobu autoryzacji transakcji dokonać można w placówce Banku.